Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

Zebranie organizacyjne

Zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne:

w grupie I i II – 11 września (poniedziałek) o godz. 17.30

w grupie III, IV, V i VI – 12 września (wtorek) o godz.17.30

Prosimy o zapewnienie dzieciom opieki (na zebranie zapraszamy Rodziców bez dzieci).