Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

O NAS

 logo

 

O nas:

 • Wykwalifikowana kadra nauczycieli – wychowawców wspiera dziecko w realizacji jego indywidualnej  drogi rozwojowej
 • Empatia towarzyszy naszej pracy każdego dnia, dzięki takiej umiejętności potrafimy ocenić i dostrzec stany emocjonalnych dzieci, co umożliwia nam podjęcie właściwych działań wobec nich.
 • Stosowanie innowacyjnych, nowoczesnych metod w nauczaniu pozwala dobrze przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • Odkrywamy talenty dzieci poprzez uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, sportowych i tanecznych.
 • Ład, porządek i estetyka są nieodłącznym elementem naszego otoczenia.
 • Adaptacja maluszków przebiega łagodnie i bezstresowo dzięki możliwości uczestnictwa dzieci i ich rodziców w programie adaptacyjnym.

 

 • Stopień trudności poszczególnych zadań dostosowany jest do możliwości dzieci – w swojej pracy stosujemy metodę indywidualizacji.
 • Troska o prawidłowy rozwój dzieci sprzyja szybkiemu odkrywaniu zarówno mocnych jak i słabych stron dziecka.
 • Organizujemy zajęcia otwarte dla rodziców, które są okazją do zaobserwowania swojego dziecka w gronie rówieśników.
 • Pomoc w rozwiązaniu problemów wychowawczych, logopedycznych czy edukacyjnych zapewniają nasi specjaliści: psycholog i logopeda.
 • Integracja środowiska przedszkolnego odbywa się poprzez organizowanie imprez przedszkolnych, spotkania z rodzinami dzieci i szeroką współpracę z pobliską szkołą podstawową.
 • WĄtpliwości dotyczące rozwoju dzieci wyjaśniamy podczas indywidualnych rozmów z rodzicami, grupowych zebrań czy warsztatów wychowawczych.
 • Tolerancja i cierpliwość ułatwia prace z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach.
 • Kompetencje nauczycieli i dodatkowe kwalifikacje umożliwiają im prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolu takich jak:  plastyka – Klub Młodego Plastyka, taniec,              jęz. angielski,
 • Atrakcyjne sposoby nauczania ułatwiają dzieciom nabywanie nowych wiadomości w sposób szybki i bezstresowy.