Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

REKRUTACJA 2019/2020

Drodzy Rodzice,

informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

i harmonogram rekrutacji do przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się na stronie

Biura Edukacji /link poniżej/

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Harmonogram dni otwartych w bielańskich szkołach podstawowych

             Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                         (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola              (oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok
szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole  podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Do pobrania:

Deklaracja potwierdzenia kontynuowania wychowania przedszkolnego w r.szk. 2019/2020