Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

Pasowanie na Przedszkolaka

 

 

Zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci z grupy I i II na uroczystość

Pasowania na Przedszkolaka

w grupie I – 26 października 2018r. o godzinie 10.00

w grupie II – 24 października 2018r. o godzinie 10.00