Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

ORGANIZACJA PRACY

 

Nasze przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-17.30

Dzieci podzielone są na pięć grup wiekowych:

 • I grupa – 3-latki
 • II grupa – 3-latki
 • III grupa – 4-latki
 • IV grupa – 4-latki
 • V grupa – 5-latki
 • VI grupa – 5-latki

Godziny pracy poszczególnych oddziałów:

 • Grupa I – pon.: 8.00 – 16.00, wt. – piątek: 8.00 – 16.30
 • Grupa II –  pon.- wt. i  czw. – piątek: 7.30 – 17.00, śr.: 6.30 – 17.30
 • Grupa III – pon. – czw.: 7.30 – 17.00, piątek: 6.30 – 17.30
 • Grupa IV – pon. – śr. i  piątek : 7.00 – 17.00, czw.: 6.30 – 17.30
 • Grupa V – pon.i śr.- piątek: 7.30 – 16.30, wt.:6.30 – 17.30
 • Grupa VI – pon.:6.30 – 17.30, wt. – piątek: 7.00 – 17.00

W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna. W grupach trzylatków dodatkowo pomagają panie, które służą pomocą nauczycielce.

Zajęcia dodatkowe (niepłatne):

zajęcia umuzykalniające, gimnastyka ogólnorozwojowa,  zajęcia taneczne

Wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie. Godziny zajęć w poszczególnych grupach wiekowych wywieszone są na tablicy w szatni.

 

Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych w Przedszkolu    nr 105 „Wesoła Stopiątka”

w roku szkolnym 2018/2019:

 

 1. „Twórcze zabawy literackie”:
 • autorki innowacji : Iwona Leszczyńska- Wójcik, Sylwia Ambroziak- Zaręba;
 • realizacja gr. VI;
 • czas trwania : IX 2018r.- VI 2019r.;
 • cel: kształtowanie postaw czytelniczych i zamiłowania do literatury, rozwijanie kreatywności dziecka.
 1. „Aerobik na wesoło”:
 • autorki innowacji: Kamila Subocz, Agnieszka Rybak;
 • realizacja : gr. IV
 • czas trwania: XI 2018r.- V 2019r.;
 • cel : rozwój motoryki dużej u dziecka poprzez wykorzystanie muzyki.
 1. „Matematyczne potyczki”:
 • autorki innowacji: Olga Puzanów, Iwona Leszczyńska-Wójcik;
 • realizacja : gr. V i VI;
 • czas trwania: II2019r.-VI 2019r.;
 • cel: rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

 

 

Kierunki pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej na rok szkolny 2018/2019

 1. Rozwijanie kreatywności poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań
 2. Kształtowanie tożsamości narodowej

 

Rozkład dnia

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
na rok szkolny 2018/2019

1. „Kocham przedszkole” M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mniszek 31.08.2017r. PR- 1/2017
2. „English with litlle Aut- język angielski dla przedszkolaków- pierwszy rok nauki” K. Janiszewska- Gold 31.08.2017r. PR- 2/2017
3. „Stymulowanie rozwoju mowy dzieci trzyletnich” E. Niemaszyk – program własny 31.08.2017r. PR- 3/2017
4. „Jak pomóc dziecku i jego rodzicom w przezwyciężaniu trudnych chwil związanych z przekroczeniem progu przedszkola?” D. Kuczyńska –program własny 31.08.2017r. PR-4/2017
5. „Bon czy ton – przygoda z talerzem w tle” autorski program edukacyjno- wychowawczy
dla dzieci 3-5 letnich D. Kuczyńska –program własny 31.08.2017r. PR-5/2017
6. „Matematyka na wesoło”- program edukacji matematycznej O.Puzanów- program własny 18.09.2017r. PR-6/2017
7. „Kolorowy świat”- program zajęć plastycznych w przedszkolu realizowanych w roku szkolnym 2017/2018 I. Leszczyńska-Wójcik – program własny 18.09.2017r. PR-7/2017
8. „Taniec- ekspresja twórcza i mowa ciała” K. Subocz- program własny 18.09.2017r. PR-8/2017