Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

ORGANIZACJA PRACY

Nasze przedszkole czynne jest w godzinach 7.00-17.30

Dzieci podzielone są na pięć grup wiekowych:

  • I grupa – 3-latki
  • II grupa – 3-latki
  • III grupa – 4-latki
  • IV grupa – 4-latki
  • V grupa – 5-latki
  • VI grupa – 5-latki

W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna. W grupach trzylatków dodatkowo pomagają panie, które służą pomocą nauczycielce.

Zajęcia dodatkowe (niepłatne):

zajęcia umuzykalniające, zajęcia matematyczne

Wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie. Godziny zajęć w poszczególnych grupach wiekowych wywieszone są na tablicy w szatni.

 

Kierunki pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej na rok szkolny 2020/2021

  1. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Cel główny: tworzenie warunków do poszerzania wiadomości oraz rozwijania kompetencji społecznych dzieci.

 

  1. Jestem przyjacielem przyrody.

Cel główny: zbliżenie dziecka do przyrody, kształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie.

 

Rozkład dnia