Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

ORGANIZACJA PRACY

 

Nasze przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-17.30

Dzieci podzielone są na pięć grup wiekowych:

 • I grupa – 3-latki
 • II grupa – 3-latki
 • III grupa – 4-latki
 • IV grupa – 4-latki
 • V grupa – 5-latki
 • VI grupa – 5-latki

Godziny pracy poszczególnych oddziałów:

 • Grupa I – pon.: 8.00 – 16.00, wt. – piątek: 8.00 – 16.30
 • Grupa II –  pon.- wt. i  czw. – piątek: 7.30 – 17.00, śr.: 6.30 – 17.30
 • Grupa III – pon. – czw.: 7.30 – 17.00, piątek: 6.30 – 17.30
 • Grupa IV – pon. – śr. i  piątek : 7.00 – 17.00, czw.: 6.30 – 17.30
 • Grupa V – pon.i śr.- piątek: 7.30 – 16.30, wt.:6.30 – 17.30
 • Grupa VI – pon.:6.30 – 17.30, wt. – piątek: 7.00 – 17.00

W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna. W grupach trzylatków dodatkowo pomagają panie, które służą pomocą nauczycielce.

Zajęcia dodatkowe (niepłatne):

zajęcia umuzykalniające, gimnastyka ogólnorozwojowa, język angielski, zajęcia taneczne

Wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie. Godziny zajęć w poszczególnych grupach wiekowych wywieszone są na tablicy w szatni.

 Zgodnie z nową podstawą programową: Co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela). Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.). Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Kierunki pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej na rok szkolny 2018/2019

 1. Rozwijanie kreatywności poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań
 2. Kształtowanie tożsamości narodowej

 

Rozkład dnia

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
na rok szkolny 2017/2018

1. „Kocham przedszkole” M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mniszek 31.08.2017r. PR- 1/2017
2. „English with litlle Aut- język angielski dla przedszkolaków- pierwszy rok nauki” K. Janiszewska- Gold 31.08.2017r. PR- 2/2017
3. „Stymulowanie rozwoju mowy dzieci trzyletnich” E. Niemaszyk – program własny 31.08.2017r. PR- 3/2017
4. „Jak pomóc dziecku i jego rodzicom w przezwyciężaniu trudnych chwil związanych z przekroczeniem progu przedszkola?” D. Kuczyńska –program własny 31.08.2017r. PR-4/2017
5. „Bon czy ton – przygoda z talerzem w tle” autorski program edukacyjno- wychowawczy
dla dzieci 3-5 letnich D. Kuczyńska –program własny 31.08.2017r. PR-5/2017
6. „Matematyka na wesoło”- program edukacji matematycznej O.Puzanów- program własny 18.09.2017r. PR-6/2017
7. „Kolorowy świat”- program zajęć plastycznych w przedszkolu realizowanych w roku szkolnym 2017/2018 I. Leszczyńska-Wójcik – program własny 18.09.2017r. PR-7/2017
8. „Taniec- ekspresja twórcza i mowa ciała” K. Subocz- program własny 18.09.2017r. PR-8/2017