Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

ORGANIZACJA PRACY

 

 

Nasze przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-17.30

Dzieci podzielone są na pięć grup wiekowych:

 • I grupa – 3-latki
 • II grupa – 3-latki
 • III grupa – 4-latki
 • IV grupa – 4-latki
 • V grupa – 5-latki
 • VI grupa – 5-latki

Godziny pracy poszczególnych oddziałów:

 • Grupa I: poniedziałek – piątek 7.00 – 16.30
 • Grupa II: poniedziałek 7.30 – 17.30; wtorek – piątek 7.00 -17.30
 • Grupa III: poniedziałek i środa 6.30 – 16.30; wtorek, czwartek, piątek 6.30 – 17.00
 • Grupa IV: poniedziałek i piątek 8.00 – 17.00; wtorek, środa, czwartek 8.00 – 16.30
 • Grupa V: poniedziałek – czwartek 7.30 – 17.00; piątek 7.30 – 16.30
 • Grupa VI: poniedziałek – piątek 7.00 – 16.30

W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna. W grupach trzylatków dodatkowo pomagają panie, które służą pomocą nauczycielce.

Zajęcia dodatkowe (niepłatne): 

 1. Klub Młodego Plastyka – w grupach V, VI
 2. Zajęcia taneczne –  w grupach V, VI
 3. Nauka języka angielskiego – w grupach I, II, III, IV, V, VI
 4. Matematyka w zadaniach – w grupach III, IV
 5. Zajęcia teatralne – w grupach V, VI
 6. Zajęcia rytmiczno – muzyczne – w grupach I, II, III, IV, V, VI

Wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie. Godziny zajęć w poszczególnych grupach wiekowych wywieszone są na tablicy w szatni.

Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych  w roku szkolnym 2017/2018

Uroczystości Termin
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka  20 IX 17r.
Dzień głośnego czytania  22 IX 17r.
Dzień Kundelka- pomoc charytatywna 25 X 17r.
Pasowanie na Przedszkolaka

gr. I – 7 XI 17r.godz.15.30

gr. II – 8 XI 17r.godz. 15.30

Urodziny Kubusia Puchatka –

Światowy Dzień Pluszowego Misia

 24 XI 17r.
Mikołajki  6 XII 17r. godz. 7.00-9.00

Świąteczne spotkania przy choince –

„Aniołkowa choinka”

gr. VI i III : 12 XII 17r. godz.15.30
gr. II, IV: 13 XII 17r. godz.15.30
gr. I : 14 XII 17r. godz.15.30
gr. V: 14 XII 17r. godz.16.00
Spotkanie z Mikołajem  19 XII 17r. godz. 9.15
Szpital Pluszowego Misia /w gr. III -VI/ 30 I 2018r. , godz.9.00
Biesiada z Babcią i Dziadkiem gr. I : 2 II 18r. godz.10.00
gr. II : 1 II 18r. godz. 10.00
gr. III: 1 II 18r. godz. 10.30
gr. IV: 1 II 18r. godz. 11.00
gr. V: 2 II 18r. godz. 11.00gr.VI 10 I 2018r.
Bal karnawałowy /zmiana terminu/  30 I 2018r. godz. 10.30
Powitanie wiosny – Zielony Dzień w przedszkolu  21 III 18r.
 Światowy Dzień Wody  22 III 18r.
 Dzień Ziemi- „Projekt edukacyjny – drzewo”  21 IV 18r.
 Dzień ogrodnika – sadzimy zioła i kwiaty  V 18r.
 Święto Mamy i Taty gr. I : 18 V 18r. godz.15.00
gr. II : 22 V 18r. godz. 15.00
gr. III: 22 V 18r. godz. 15.30
gr. IV: 18 V 18r. godz. 15.30
gr. V: 18 V 18r. godz. 16.00
gr. VI: 22 V 18r. godz. 16.00

 Festyn rodzinny

Pożegnanie starszaków

 9 VI 18r. godz. 10.00-13.00

gr. V: 14 VI 18r. godz. 15.30
gr. VI: 12 VI 18r. godz. 15.30

Teatrzyki:

 • „Profesorek Wodorek i super bohaterowie” – 18 X 17r. godz. 9.00
 • „Przygody niebieskiego smoka” – 21 XI 17r. godz. 9.00
 • „ Bajka o skrzatach” – 29 I 18r. , godz. 9.00
 • „Co w trawie piszczy, czyli barwny świat owadów” – 28 II 18r. godz. 9.00
 • „Ekogalaktyka” – 16 III 18r. godz. 9.00

 Zgodnie z nową podstawą programową: Co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela). Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.). Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Kierunki pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej na rok szkolny 2017/2018

 1. „Wisłą przez Polskę”
 2. „Mali przyjaciele natury”

 

Rozkład dnia

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
na rok szkolny 2017/2018

1. „Kocham przedszkole” M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mniszek 31.08.2017r. PR- 1/2017
2. „English with litlle Aut- język angielski dla przedszkolaków- pierwszy rok nauki” K. Janiszewska- Gold 31.08.2017r. PR- 2/2017
3. „Stymulowanie rozwoju mowy dzieci trzyletnich” E. Niemaszyk – program własny 31.08.2017r. PR- 3/2017
4. „Jak pomóc dziecku i jego rodzicom w przezwyciężaniu trudnych chwil związanych z przekroczeniem progu przedszkola?” D. Kuczyńska –program własny 31.08.2017r. PR-4/2017
5. „Bon czy ton – przygoda z talerzem w tle” autorski program edukacyjno- wychowawczy
dla dzieci 3-5 letnich D. Kuczyńska –program własny 31.08.2017r. PR-5/2017
6. „Matematyka na wesoło”- program edukacji matematycznej O.Puzanów- program własny 18.09.2017r. PR-6/2017
7. „Kolorowy świat”- program zajęć plastycznych w przedszkolu realizowanych w roku szkolnym 2017/2018 I. Leszczyńska-Wójcik – program własny 18.09.2017r. PR-7/2017
8. „Taniec- ekspresja twórcza i mowa ciała” K. Subocz- program własny 18.09.2017r. PR-8/2017