Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

ODO

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UEL2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako RODO informuję, że w Przedszkolu nr 105 „Wesoła Stopiątka” jest zainstalowany monitoring wizyjny.

Wszelkie szczegóły funkcjonowania monitoringu reguluje odrębny dokument jakim jest Regulamin Monitoringu Wizyjnego funkcjonującego w Przedszkolu nr 105 „Wesoła Stopiątka”.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

P105. – REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

 

———————————————————

Szanowni Państwo,

zamieszczamy  informacje dotyczące zmiany przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zmiany te wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 105 „Wesoła Stopiątka”.  Wszelkie informacje zawarte są w załączniku.

Informacja administratora