Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

KONFERENCJA – Współczesny wymiar bezpieczeństwa w szkołach i placówkach w okresie pandemii

 zaproszenie konf. 8.12

https://youtu.be/SVgGYIC0cHg

PROGRAM KONFERENCJI

 

Współczesny wymiar bezpieczeństwa w szkołach i placówkach
w okresie pandemii

Organizatorzy: Mazowiecki Kurator Oświaty

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

 

8 grudnia 2020r.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

  1. Świętojerska 9
12.00 – 12.10

 

Otwarcie konferencji

 

 

 

Prof. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki

 

p. Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki

12.10 – 12.30 Bezpieczeństwo psychiczne
i emocjonalne uczniów podczas zdalnej nauki
p. Agnieszka Zielińska-Graf –nauczyciel konsultant w zakresie psychologiczno-pedagogicznej pomocy szkołom MSCDN
12.30-12.50  Zachowania ryzykowne dzieci
i młodzieży w okresie pandemii. Konsekwencje prawne. Profilaktyka.
Podinspektor Marcin Zimoń KSP
12.50 – 13.20 Lekcje w sieci – korzyści
i zagrożenia

p. Janusz Wierzbicki

przedstawiciel OEIiZK

13.20-13.40

Przetwarzanie danych osobowych w szkole w okresie pandemii

 

p. Olgierd Jakubowski, Departament Orzecznictwa i Legislacji, UODO

 

13.40 -14.10 Kluczowe aspekty profilaktyki
i bezpieczeństwa epidemicznego
w instytucjach oświatowych – przykłady dobrej praktyki

p. Robert Kornberg – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii

p. Dorota Wolska-Górny

– Dyrektor Przedszkola nr 205
w Warszawie

 

14.10. – 14.20

Podsumowanie i zakończenie

konferencji

 

p. Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty