Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

SYSTEM IPRZEDSZKOLE JUŻ DZIAŁA

Szanowni Państwo,

System Iprzedszkole od 07.01 działa bez problemów, można zgłaszać
nieobecności przez system. Zostały również opublikowane należności za
styczeń i luty.