Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

WAŻNE!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia

800 190 590

gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

„W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.”

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce