Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

DYŻUR WAKACYJNY

DYŻUR WAKACYJNY
Szanowni Rodzice,
potwierdzeniem woli zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest
wniesienie opłaty za żywienie za okres dyżuru do dnia 15 czerwca 2018r.

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
Kwota: 120 zł (10,00 zł stawka za 3 posiłki x 12dni) lub 96 zł (8,00 zł stawka za 2 posiłki bez podwieczorków x 12 dni)
NR KONTA: 76 1030 1508 0000 0005 5019 7057
ODBIORCA: DBFO Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
TYTUŁ WPŁATY: Dyżur wakacyjny 2018, Imię i Nazwisko dziecka, numer przedszkola macierzystego

TERMIN PŁATNOŚCI: 15.06.2018r.

PROSIMY O TERMINOWĄ WPŁATĘ

NIEDOKONANIE WPŁATY W TERMINIE SKUTKUJE SKLEŚLENIEM DZIECKA Z LISTY

Informacje na temat dyżurów wakacyjnych:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

Wniosek o wydanie hasła do elektronicznego zapisu na dyżur 2018

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny 2018

Harmonogram zapisów na dyżur wakacyjny 2018

Harmonogram dyżurów przedszkoli w okresie od 2 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r.