Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

Opłaty

Informacja o bezpłatnej opiece w miejskich przedszkolach:

Zgodnie z uchwałą z dnia 25 maja 2017 r. nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy                         od 1 września 2017 r. nauczanie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi będą realizowane bezpłatnie w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy

Opłata za żywienie:

Konto nr 76 1030 1508 0000 0005 5019 7057 – Opłaty za żywienie

stawka żywieniowa za dzień wynosi 11 zł

Szanowni Państwo, Zarządzenie nr 1302/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy zobowiązuje do wnoszenia opłat w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce.

Rada Rodziców:

Konto nr 11 1240 2034 1111 0010 0060 4445 – Wpłaty na Radę Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

.