Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

Opłaty

Informacja o bezpłatnej opiece w miejskich przedszkolach:

Zgodnie z uchwałą z dnia 25 maja 2017 r. nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy                         od 1 września 2017 r. nauczanie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi będą realizowane bezpłatnie   w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy

Opłata za żywienie:

Konto nr 76 1030 1508 0000 0005 5019 7057 – Opłaty za żywienie

Rada Rodziców:

Konto nr 11 1240 2034 1111 0010 0060 4445 – Wpłaty na Radę Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

.