Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice,

W związku, że 25 maja 2018 roku w życie wchodzi unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (w skrócie: RODO) zmieniają się dokumenty dot. odbioru dziecka z przedszkola.
Zgodnie z nowymi regulacjami, rodzice podają tylko imię i nazwisko osoby upoważnionej, a każda z tych osób odrębnie podaje swoje dane na załączniku do oświadczenia i podpisuje zgodę na przetwarzanie swoich danych. Na stronie http://www.przedszkole105.waw.pl/dla-rodzicow/pliki-do-pobrania/
znajdziecie Państwo odpowiednie druki.

Co ważne, oświadczenia podpisane do 25 maja 2018, nadal są aktualne, nie musicie ich Państwo zmieniać. Dopiero w kolejnym roku szkolnym będziemy wypełniać nowe druki.