Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"

ul. Kochanowskiego 10 tel./fax 22 633 01 19 e-mail: p105@edu.um.warszawa.pl

Adaptacja dzieci 3-letnich – r.szk. 2019/2020

Zapraszamy dzieci  rozpoczynające we wrześniu 2019 r. edukację przedszkolną na zajęcia adaptacyjne ( wraz z rodzicami):

24 czerwca (poniedziałek) – godz. 16.00 – 17.00

27 czerwca (czwartek) – godz. 16.00 – 17.00

30 sierpnia (piątek) – godz. 10.00 – 11.00 /zajęcia w ogrodzie przedszkolnym/